Alquiler de furgonetas durante el estado de alarma impuesto por el coronavirus

El Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que estableix l’Estat d’Alarma, limita la circulació de les persones.

Entre les activitats permeses es contempla:

  1. L’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. L’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  3. El desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  4. El retorn al lloc de residència habitual.
  5. L’assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. El desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o situació de necessitat.

Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Quin és el paper de les empreses de lloguer de furgonetes en aquest context?

El transport, un servei essencial

Galán Rent a Car entenem que els vehicles de lloguer són una alternativa al transport públic i una forma de proporcionar a les empreses de diversos sectors una solució logística necessària.

Mantenir-nos operatius és una forma d’ajudar a el desplaçament de persones i mercaderies.

Seguirem oferint els nostres serveis de lloguer de furgonetes o automòbils sempre que ho permeti el client i la normativa.

La teva seguretat i la del nostre personal és la nostra principal prioritat

Galán Rent a Car hem implementat mesures de reforç de la neteja.

Tingues present que el primer pas per protegir-te a tu mateix és protegir també als altres.

Respecta les mesures de quarantena imposades pel Govern de la Nació i evita desplaçaments no previstos dins de la normativa.

Benvolguts conductors,

En aquest període és normal que tingueu més dubtes i necessitats.

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició per les vies habituals de contacte en l’horari habitual.

En el nostre web podeu obtenir un pressupost orientatiu immediat del que et costarien els nostres serveis de rent a car.