Lloguer de vehicles sense conductor durant l’estat d’alarma

El coronavirus no autra les necessitats de mobilitat encara que aquestes siguin en modalitat de rènting de vehicles.

Si requereixes anar a comprar aliments, medicaments o altres productes de necessitat, o traslladar a una persona dependent o amb necessitats especials de mobilitat llavors la resposta és sí. Sí, pots utilitzar un dels nostres vehicles durant el COVID-19.

Sigui en cotxe o furgoneta de lloguer.

Què diu la llei sobre l’arrendament de vehicles durant l’estat d’alarma?

El Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana a la ordre  TMA/273/2020 de 23 de març per la que es dicten les instruccions sobre la reducció dels serveis de transport de passatgers diu així:

Fragmento de la orden TMA TMA/273/2020, de 23 de marzo.
Fragmento de la orden TMA TMA/273/2020, de 23 de marzo sobre el arrendamiento de vehículos.

Els desplaçaments permesos a l’article 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de març són:

  1. L’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. L’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  3. El desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
  4. El retorn al lloc de residència habitual.
  5. L’assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. El desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o situació de necessitat.

Consideracions a tenir en compte en els desplaçaments

Els desplaçaments han de ser sempre individuals.

La norma anterior té com a excepció el cas en què sigui necessari assistir o tenir cura persones dependents o discapacitades.

En qualsevol cas recordeu complir sempre amb les mesures sanitàries recomanades pel Ministerio de Sanidad.

Recuerda: ¡Lávate siempre las manos antes y después de subir al volante!

Benvolguts conductors,

Galán Rent a Car seguim operatius prestant serveis mínims.

Si necessiteu un vehicle de lloguer podreu obtenir un pressupost orientatiu immediat del que costarien els nostres serveis de Rent a Car.

Estem a la vostra disposició pels canals habituals de contacte.